Christelijke Systeem- en Informatiebeheerder met een missie

  Branche:
  ICT & Automatisering
  Internet
  Dienstverband:
  Vast
  Opleiding:
  Universitair

Stichting Mondzorg is een christelijke organisatie die mondzorg biedt aan mensen die niet in staat zijn zelf zorg te dragen voor hun eigen mondhygiëne en mondzorg en is werkzaam in Wlz-instellingen. Het kantoor waar de systeem- en informatiebeheerder zijn werkzaamheden zal verrichten is gevestigd in Nootdorp.

 

Functie

De systeem- en informatiebeheerder is verantwoordelijk voor het:

 • ontwerpen van de informatie-architectuur;
 • realiseren van mogelijkheden om managementinformatie en data t.b.v. wetenschappelijk onderzoek te genereren;
 • ontwikkelen van managementrapportages en data-analysemodellen;
 • adviseren over ICT-toepassingen;
 • ontwikkelen van beleid en adviseren;
 • zorg dragen voor informatiebeveiliging;
 • leiden van projecten;
 • verzorgen van voorlichting en communicatie;
 • beheren van de ICT-infrastructuur;
 • optimaliseren van de ICT-infrastructuur;
 • deelnemen aan ICT-projecten;
 • verrichten van administratieve werkzaamheden.

 

Eisen

Vereiste kennis:

 • bedrijfskundige/technische informatica (academisch niveau),
 • ICT en informatiebeveiliging, wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (ISO 2700x, NEN 7510, CERT en ITIL),
 • ICT-infrastructuur, besturingssystemen en databasemanagement systemen;
 • ontwikkelingen op het vakgebied dienen te worden bijgehouden;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het vastgestelde strategisch informatisering, ICT- en informatiebeveiligingsbeleid;
 • initiatief is vereist bij het doen van (strategische) ICT-beleidsvoorstellen, bij het ontwikkelen van informatiebeveiligingsbeleid en bij het nemen van beveiligingsmaatregelen.

 

Vaardigheden

De systeem- en informatiebeheerder heeft:

 • sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, inlevingsvermogen, het overbruggen van belangentegenstellingen en het overwinnen van weerstanden;
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • probleemoplossend vermogen bij het vinden van een oplossing voor problemen waarbij standaardprocedures niet op voorhand van toepassing zijn;
 • geduld, oplettendheid en doorzettingsvermogen;
 • het vermogen zelfstandig te werken.
 • Bezwarende omstandigheden
 • Psychische belasting treedt op door werkdruk als gevolg van het onder tijdsdruk realiseren van organisatiebrede projecten, doordat mede verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid en door piekbelasting bij calamiteiten waarbij systemen of systeemonderdelen uitvallen.
 • Fysieke belasting treedt op door het verrichten van langdurig beeldschermwerk met beperkte afwisselingsmogelijkheden.

Heeft u interesse in een baan bij Stichting Mondzorg:

Druk dan op solliciteer nu en schrijf in het sollicitatieformulier een korte motivatie waarom u bij Stichting Mondzorg wil werken, wie Jezus voor u is en voeg een cv bij.

Of schrijf een sollicitatiebrief naar:
Carolina Ullersma-Wentzel, Bestuurder Stichting Mondzorg,
Postbus 138
2630 AC Nootdorp

 

Branches